Avís Legal

1.1 Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

L’ASSOCIACIÓ AEI INNOVI, [d’ara endavant INNOVI], és el titular del portal Web mora.innovi.cat, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web domiciliada a: Plaça Àgora, 1 – 08720 Vilafranca del Penedès, NIF B55509053, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres,  pot fer-ho mitjançant correu postal a l’ adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic info@innovi.cat.

  • Concepte d’ Usuari

La utilització del portal Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per INNOVI en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

  • Informació sobre els vincles «Links»

INNOVI no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i INNOVI no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de mora.innovi.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle,  o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al portal Web mora.innovi.cat com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal Web.

  • Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’ incorporen canvis a la informació continguda. INNOVI pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web tenen la finalitat informativa quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present portal Web.

  • Informació sobre l’ exempció de tota responsabilitat derivada d’ una decisió tècnica i de contingut

INNOVI declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, INNOVI no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

INNOVI no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’ errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que INNOVI realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’ incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

  • Informació relativa a la propietat intel·lectual i industrial
  • L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat d‘Inaudit i Vinoemoción Consulting SL a parts iguals (a partir d’ara “els creadors”).
  • Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’ explotació, parcial o total dels elements referits a l’ apartat anterior. Aquests actes d’ explotació només podran ser realitzats en virtut d’ autorització expressa d’ els creadors i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels esmentats drets de propietat intel·lectual d’ els creadors.
  • Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a la INNOVI. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
  • Excepte autorització expressa d’els creadors no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” mora.innovi.cat.
  • Els signes distintius (marques, noms comercials) d’INNOVI estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit d’INNOVI.